2019

Проект сучасного мистецтва "RGB свідомість"


Концепція: Особливість мислення та сприйняття навколишньої дійсності різних поколінь обумовлено системою координат, у якій сформувався індивід.
Так, покоління Х розвивалося в умовах тотального політичного режиму СРСР, морально-етичні норми якого, максимально спрощували об'єктивну реальність і подавали її у власній ідеологічно забарвленній дихотомії: добре/погано, герой/ зрадник, пролетаріат/буржуазія, робітник/дармоїд і т.д.


Пкоління Y, сформоване у період розпаду тоталітарної системи, проявило свою внутрішню потребу у пошуку свободи та інших варіантів розуміння реальності в рамках заданої дихотомії. Це покоління яскраво демонструє свою здатніть до пристосування у швидкозмінюючому світі, що було сформоване необхідністю «вижити» у період хаосу і розпаду всіх систем (політичної, соціально- економічної, правової та морально-етичної).


Покоління Z, унікальне тим, що, на відміну від попередніх поколінь, де спостерігалися інформаційний вакуум (покоління Х) і початок інформаційного хаосу (покоління Y), сформувалося у період надлишку інформації, але вже більш-менш систематизованої за допомогою розвитку інформаційних технологій. Пізнання навколишнього світу через екрани моніторів та мобільних телефонів, в свою чергу, спровокувало фрагментарне сприйняття навколишньої дійсності, відсутність необхідності у фундаментальних знаннях і переважання у покоління Z, так званого, «кліпового» мислення.


Холст, акрил, 120х60 см кожна

Цей проект був представлений на виставці сучасного мистецтва "Покоління Z", куратор Вікторія Бурлака, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної Академії мистецтв України, Київ, Україна, 2019.